Kontakt

„Magazyn Dzierżoniowski”
ul. Woj. Pol. 13
PL-58-200 Dzierżoniów
e-mail: md@edzierzoniow.pl

Redaktor naczelny: Leszek Kwiecień

Prawdziwa strona Dzierżoniowa