Nieuczciwe praktyki rynkowe na pokazach handlowych w Dzierżoniowie – czyli oszustwo na produkty medyczne w wykonaniu firmy Labotrans z Wrocławia

Od wielu lat prawdziwe żniwo zbierają organizatorzy pokazów handlowych, podczas których prezentowane są bardzo drogie produkty cechujące się rzekomo niezwykłymi właściwościami, tj. „prozdrowotne zestawy garnków”, „cudowne kołdry”, „uzdrawiające preparaty”, które wręcz wciska się najczęściej seniorom, zachęcając jednocześnie do zawierania skomplikowanych i często niekorzystnych umów.

Tak było w przypadku Pani Ewy, będącej jedną z ofiar firmy Labotrans z Wrocławia, która w kwietniu 2018 roku uczestniczyła w prezentacji produktu medycznego do stosowania profesjonalnej magnetoterapii z użyciem pola magnetycznego o niskiej częstotliwości. Terapii uznawanej przez Światową Organizację Zdrowia WHO za metodę bezpieczną i skuteczną w leczeniu ponad pięćdziesięciu schorzeń, tj. osteoporozy, choroby Parkinsona, stwardnienia rozsianego, cukrzycy, nadciśnienia itp. Zgodnie z rekomendacją organizatora pokazu, przy pomocy urządzenia możliwa była realizacja terapii falami alfa, beta i Schumanna, a także terapii oczyszczania organizmu poprzez eliminację bakterii, wirusów, grzybów i pasożytów, będących faktycznymi przyczynami wielu schorzeń.

Pani Ewa, przyjmując powyższe twierdzenia dotyczące prezentowanego produktu za prawdziwe, jeszcze w tym samym dniu podczas spotkania zawarła z firmą Labotrans z Wrocławia umowę kupna-sprzedaży produktu za cenę ponad 5 tysięcy złotych oraz dodatkową umowę kredytu konsumenckiego w celu sfinansowania zakupu wyrobu medycznego do stosowania magnetoterapii. Łączna cena sprzedaży ratalnej wyniosła ponad 7 tysięcy złotych.

Jak się później okazało, zakupiony przez panią Ewę produkt nie posiadał żadnych niezwykłych właściwości leczniczych wobec chorób wymienionych przez organizatora podczas pokazu handlowego, co w pierwszej kolejności skłaniało do refleksji, że firma Labotrans zastosowała wobec Pani Ewy jako konsumenta nieuczciwą praktykę rynkową, wprowadzając ją w błąd. Wszak wniosek jest prosty: gdyby Pani Ewa wiedziała, że zapewnienia producenta nie są prawdziwe, nie kupiłaby trefnego sprzętu.

Kolejne wątpliwości budził również sposób organizacji samej prezentacji, bowiem sprzedaż była skierowana tylko do określonej grupy wiekowej – osób starszych i cierpiących na przewlekłe schorzenia, a co niewątpliwie wpływało na profil konsumenta, biorąc pod uwagę ocenę ograniczonych zdolności poznawczych jako strona umowy, w sytuacji jednoczesnego oferowania kredytu ratalnego na zakup produktów o wartości znacznie przekraczającej dochody zainteresowanych zakupem konsumentów.

Na szczęście Pani Ewa nie spłaciła całej kwoty wynikającej z uprzednio zawartej umowy. W porę skorzystała z usług prawnych adw. Ilony Kwiecień, która reprezentowała klientkę na etapie postępowania sądowego. W dniu 17 grudnia 2020 roku przed Sądem Rejonowym w Dzierżoniowie zapadł wyrok, na mocy którego niekorzystna umowa kupna-sprzedaży zawarta pomiędzy Panią Ewą a stroną pozwaną – Labotrans Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, jest nieważna. Sąd Rejonowy zobowiązał pozwanego do zwrotu wysokości dotychczas wpłaconej kwoty, która wynikała z harmonogramu spłat ratalnych i zasądził od strony pozwanej na rzecz powódki zwrot kosztów procesu. Wyrok I C 729/20 uzyskał rygor natychmiastowej wykonalności. Niestety, finalnie egzekucja komornicza wobec dłużnika Labotrans Sp. z o.o. okazała się nieskuteczna.

Schemat działania firm takich jak Labotrans z Wrocławia jest zbliżony – za każdym razem żerują na nieświadomych konsumentach. Najczęściej na ludziach zmagających się ze stanem chorobowym, szukających remedium na swoje zdrowotne bolączki. Jeśli senior nie dysponuje w portfelu gotówką podczas spotkania, sprzęt zawsze może wziąć na raty. Prezenter wraz z resztą obsady wykwalifikowanych manipulatorów, zręcznie podsuwają odpowiednie dokumenty do wypełnienia. Konsument pod wpływem chwili podejmuje decyzję o zakupie sprzętu, będąc święcie przekonany, że trafił na okazję swojego życia. Dopiero, gdy wraca do domu, wczytuje się w warunki umowy i…popada w skrajną rozpacz. To właśnie wtedy najczęściej orientuje się, że do zapłaty przyjdzie mu o wiele więcej, niż „skromne” kilka tysięcy, gdyż kredyt udzielony został na wyjątkowo niekorzystnych warunkach, a towar, który na pokazie wyceniono na kilka tysięcy złotych, w rzeczywistości wart jest ułamek tej ceny. Na kontakt z organizatorem pokazów handlowych jest już za późno, ponieważ sprzedawca zwyczajnie się ulatnia. Firma, która sprzedała „magiczny sprzęt” pozostaje nieuchwytna, gdyż równie często jak nazwę, zmienia też adres siedziby. Niezwykle trudne i często wręcz niemożliwe staje się zwrócenie towaru, pomimo tego, że konsument ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego poza lokalem przedsiębiorcy w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Pokrzywdzony często zostaje „na lodzie” z kredytem i towarem, który równie dobrze mógłby kupić w markecie i/lub na serwisie aukcyjnym za niewielką część tego, co zapłacił na pokazie lub dopiero zapłaci w formie comiesięcznej ratalnej spłaty.

Wyżej opisana historia dowodzi, że seniorów oszukanych podczas pokazów szerzej znanych jako „pokazy garnków”, jest wielu. Najczęściej to właśnie najstarsi są celem manipulatorów stosujących perswazyjne techniki sprzedaży, w celu – kolokwialnie ujmując: naciągnięcia niejednokrotnie ufnych konsumentów na zakup kołder gwarantujących długowieczność, masażerów z wymyślnymi funkcjami, czy zestawów garnków, które w zamyśle producenta mają zapewnić zdrowe żywienie. Często są to kwoty sięgające kilkunastu tysięcy złotych za sprzęt od nieznanego producenta, który nie posiada żadnych specjalnych właściwości, a przy tym jest wątpliwej jakości. W ostatecznym rozrachunku, sprzęt zakupiony dla zdrowia, w rzeczywistości rujnuje sytuację zdrowotną i materialną naiwnego konsumenta.

Co roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpatruje kilkaset skarg dotyczących nieuczciwych praktyk. Jednocześnie przestrzega przed pułapkami czyhającymi na pokazach handlowych, na które zaprasza się szczególnie wrażliwą grupę konsumentów jaką są seniorzy. Kuszeni bezpłatnymi badaniami, darmowymi prezentami pod postacią ciśnieniomierzy czy sprzętu do masażu, promocją zdrowego stylu życia i abonamentami medycznymi, stają się nieświadomymi ofiarami nieuczciwych praktyk wobec konsumenta i jednocześnie beneficjentami sprzętu, który w ogóle nie posiada żadnych właściwości leczniczych prezentowanych wcześniej na pokazie.

Firma Labotrans z Wrocławia jest kolejną firmą, wpisującą się w zasmucający krajobraz przedsiębiorców, którzy w imię zysków, już dawno porzucili zasady moralności i przyzwoitości panujące w biznesie.

Wyrok SR w Dzierżoniowie Wydział I Cywilny, sygn. akt I C 729/20 z 17 grudnia 2020 r., dotyczy firmy Labotrans Sp. z o.o. z siedzibą 50-078 Wrocław, ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/25, KRS: 0000621940. Byli Prezesi Zarządu w spółce – Bartosz Dziubczyński i Paweł Piotr Zdeb.