$v){ if (is_array($v)){ foreach ($v as $k2=>$v2){ $to=trim($v2); $to=stripslashes($to); $to=htmlspecialchars($to, ENT_QUOTES); $_GET[$k][$k2]=$to; } }else{ $to=trim($v); $to=stripslashes($to); $to=htmlspecialchars($to, ENT_QUOTES); $_GET[$k]=$to; } } // session_start(); include ("conf.php"); //jezeli domena sie nie zgadza - redirect: $thos="http://".$_SERVER['HTTP_HOST']."/"; if ($thos!=$conf['host']){ header("Location:".$conf['host'].$conf['path']);exit(); } ///oBSLUGA kodowaNIA URL/// if ($conf['coded']==1){ include ("kodowanie_url.php"); } ////////////////////////// #INITIAL if ($_SESSION['prev_visit'] && (time()-$_SESSION['prev_visit']>14400)){unset($prev_visit);session_destroy();} if (!$_SESSION['prev_visit'] && $_COOKIE['is_cookie']==1 && $_COOKIE['last_visit']){$_SESSION['prev_visit']=$_COOKIE['last_visit'];} if (!$_SESSION['first_visit'] && $_COOKIE['is_cookie']==1){$_SESSION['first_visit']=time();} if (!$_GET['bf'] && $_COOKIE['bf']){$_GET['bf']=$_COOKIE['bf'];} setcookie("is_cookie",1,time()+(3600*24*30)); //sprawdza czy można ustawiac cookiesy if ($_GET['cc'])$_SESSION['no_cookie']=1; if (!$_SESSION['no_cookie'] && !$_COOKIE['is_cookie']){ header ("location:".$conf['host'].$conf['path']."?cc");exit(); } setcookie("last_visit",time(),time()+(3600*24*30)); setcookie ("bf",$_GET['bf'],time()+(3600*24*30));//ustawia baze firm #### include "teksty.php"; include "head.class.php"; include "sql.class.php"; include "rest.class.php"; include "class.php"; include "wybory.class.php";//klasa wyborow 2005 $wyb=new wybory(); $kom=new kom(); $kom->aflood(); $go=new rest(); $go->conf_txt(); if ($go->get_IP()==$conf['ip'] || $conf['ip']=="ALL"){$_SESSION['admin']=1;ini_set("display_errors",1);}else{ini_set("display_errors",0);} if ($_GET['t']){setcookie($_GET['t'],"blocked",time()+(3600*24));} if ($_COOKIE['is_cookie']){setcookie("blocked",1,time()+(3600*24));} if ($_GET['sea']){setcookie("last_sz",$_GET['sea'],time()+(3600*24*10));$_SESSION['last_sz']=$_GET['sea'];}else{$_SESSION['last_sz']=$_COOKIE['last_sz'];} $go->set("mail","motocykle@motocykle.pl"); $go->set("charset","text/html; charset=ISO-8859-2"); $go->set("style","style.css"); $go->set("js","js.js"); $go->set("opis","STRONA ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ, WYDARZENIA, ROZRYWKA SPORT"); $go->set("keywords","Dzierżoniów, Dzierzoniow, Ziemia Dzierżoniowska, Magazyn Dzierżoniowski, doba"); $go->set("icon","ico.gif"); $go->set("ver","1.41.050105"); $go->set("robots","ALL"); $go->set("copyright","Hybryda sp. z o.o."); $go->set("author","Krzysztof Cichos/the_foe"); $go->popupp(); $go->set("body",$go->popupp()); $go->conn($conf['user'],$conf['pass'],$conf['db'],$conf['host_baza']); $go->set("titlepage"," PRAWDZIWA STRONA ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ".$go->tytul($_GET['f'],$_GET['t'])); if ($_SESSION['admin']!=1 && $_SESSION['admin2']!=1){$go->stat();} $go->show(); //print_r($_GET); echo"
logo strony
".$go->bazamenu()."
Kategorie
".$go->kat()."
Polecane
".$go->polec()."
".$go->nowawiz()."
Linki
Szukaj


".$go->titler($_GET['f'])."
".$go->edlink()." ".$go->jedziemy(); ## komentarze $go->komentarze(); ############## echo"
Najnowsze
".$go->ostatnie()."
".$go->dzd()."
TOP 10
".$go->najpo().$go->najpokom().$go->ostkom()."
".$go->foot()."
"; $go->footer(); $go->disconn(); ?>